Ved, bygdeservice og festivalutstyr.

Vi har vedproduksjon på bedriften, og utfører diverse grøntarbeid og annen bygdeservice.

 
 

 
truckblomsterkasser 


Vi produserer og leverer ved.

Råstoffet er hovedsakelig bjørke-stranger fra Nordnorge, det forekommer supplert med ved fra Estland i vinter og høstperioden.

 

 

vedstranger

Prisliste:

 

Størrelse

 (I cm):

Mengde

(I liter):

Pris:

Frakt:
(Skjervøy)

Frakt:
(Utenom Skjervøy)

30 cm

40 L

77,-

 

7,50

12,5

20 cm

 

60 L

90,-

 

7,5

 


12,5
 

20- og 30 cm 

 

1000 L

 

925,-

75,-

125,-

 

 30 cm

 
1000 L
FURU
 
 
600,-
 
75,-
 
125,-

 

·         Samarbeidspartner er Norskved.no 


 
Kontaktperson:
Per Martin Monsen

416 94 770
per@asvo-skjervoy.no

 
 

 Snekker:

Vi utfører også enkelte snekkeroppdrag når vi har ledig kapasitet.
Vi produserer blant annet brakkeklosser.


Kontaktperson:
Håvard Larsen
952 17 335
havard@asvo-skjervoy.no