Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Mottar du uføretrygd copy


Formålet er å gi jobbtilbud til de som har fått innvilget uføretrygd. Og som ikke kan nyttiggjøre seg av arbeidstilbud i det ordinære arbeidsliv. Vi har 18 faste VTA plasser ved Skjervøy Arbeidssamvirke AS. 

 Varig Tilrettelagt Arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes arbeidsevne. Varig tilrettelagt arbeid kan også tilbys som enkeltplasser i ordinær virksomheter. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte oppgaver.


Alle som arbeider ved Skjervøy ASVO får trene gratis ved "Formica" på Skjervøy. 
 

 

Skjermbilde 2013-12-05 kl. 18.42.09

 Som deltaker hos Skjervøy Arbeidssamvirke får du:

For å kunne hjelpe våre deltakere videre i livet er vi avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Vår viktigste samarbeidspartner er NAV. Vi arbeider tett sammen med dem for å gi våre deltakere økt livskvalitet.

Vi legger også stor vekt på det sosiale, og prøver å få så mange som mulig med på forskjellige aktiviteter gjennom året. Samhørighet er viktig for de fleste av oss, og da er det viktig for oss å legge til rette for at våre deltakere har muligheten til å oppleve det på Skjervøy Arbeidssamvirke.

Vi ønsker at alle deltakere hos oss skal være fornøyde, og har fokus på en aktiv brukermedvirkning. Hos oss skal alle som er i tiltak ha mulighet til og aktivt påvirke sin egen attføring/ arbeidshverdag.  Alle kjenner seg selv og sine behov best. Hos oss er DU i sentrum!

Alle deltakere skal ha sin egen individuelle aktivitetsplan. Planen skal være dynamisk og forandres etter hvert som mål og deltakers behov endrer seg. 

Du vil få oppfølgning av våre dyktige medarbeidere. Vårt mål er å hjelpe deg til å finne dine ressurser og muligheter, slik at du kan bruke disse til det beste for deg selv.

 
Du vil få mulighet til å prøve deg ut i ulike arbeidsoppgaver. Dette gjøres enten internt i bedriften, eller ekstern i bedrifter i det ordinære arbeidsmarked.

 

Velkomstskriv for deltakere i VTA tiltak.