Arbeidsforberedende trening (AFT)

 Er et arbeidsrettet tiltak som skal bidra til å styrke muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Bedriften kan tilby deltaker arbeidspraksis innenfor næringer som har tilknytning til lokalsamfunnet/kommune, slik at de kan få en kompetanse som kan gi bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv. Vi har 8 faste AFT plasser ved Skjervøy Arbeidssamvirke AS.

Arbeidsforberedende trening kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatt bistandsbehov, som har særlige usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølgning og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid. 


MODELL OVER TILTAKET AFT-page-0
Alle som arbeider ved Skjervøy ASVO kan trene gratis ved "Formica" på Skjervøy.


 

Som deltaker hos Skjervøy Arbeidssamvirke får du:

For å kunne hjelpe våre deltakere videre i livet er vi avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Vår viktigste samarbeidspartner er NAV. Vi arbeider tett sammen med dem for å gi våre deltakere økt livskvalitet.

Vi legger også stor vekt på det sosiale, og prøver å få så mange som mulig med på forskjellige aktiviteter gjennom året. Samhørighet er viktig for de fleste av oss, og da er det viktig for oss å legge til rette for at våre deltakere har muligheten til å oppleve det på Skjervøy Arbeidssamvirke.

 Vi ønsker at alle deltakere hos oss skal være fornøyde, og har fokus på en aktiv brukermedvirkning. Hos oss skal alle som er i tiltak ha mulighet til og aktivt påvirke sin egen attføring/ arbeidshverdag.  Alle kjenner seg selv og sine behov best. Hos oss er DU i sentrum!

 Alle deltakere skal ha sin egen individuelle aktivitetsplan. Planen skal være dynamisk og forandres etter hvert som mål og deltakers behov endrer seg. 

 
Du vil få oppfølgning av våre dyktige medarbeidere. Vårt mål er å hjelpe deg til å finne dine ressurser og muligheter, slik at du kan bruke disse til det beste for deg selv.


Du vil få mulighet til å prøve deg ut i ulike arbeidsoppgaver. Dette gjøres internt i bedriften, og ekstern i bedrifter i det ordinære arbeidsmarked.