Tiltak


NAV er vår oppdragsgiver, og vi inngår årlig avtale med NAV om antall tiltaksplasser. Vi er godkjent for til sammen 18 VTA- plasser , og  8 AFT- plasser.
I tillegg til tiltaksplasser har vi hospitering for VGS.elever, og for flyktningetjenesten. Vi har også et samarbeid med KomOPP i forhold til lærerkandidatordningen, og opplæringskontoret Nord for lærlinger. 


Skjervøy ASVO er sertifisert for ROS-samtale  (Arbeidsevnekartlegging).  
Arbeidsevnekartlegging består av en strukturert samtale og ved behov en tidsbegrenset praktisk arbeidsutprøving. ROS-samtalen inkluderer alle livets områder som påvirker en persons arbeidsevne.
Samtalen som viser muligheten.


VTA (Varig tilrettelagt arbeid) tilbyr personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene som tilbys blir kontinuerlig evaluert og endres ut fra de behov og forutsetninger arbeidstakerne/deltakeren har. Bedriften kan også tilby arbeidstakeren/deltaker arbeid innenfor næringer som har tilknytning til lokalsamfunnet/kommune, slik at de kan få en kompetanse som kan gi bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv. Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid. 


AFT (Arbeidsforberedende trening) tilbys personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt og som anses å ha særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for bred og tett oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes mulighet til å komme i arbeid eller utdanning. Tiltaket skal  vurdere deltakerens ønsker, ressurser og utviklingsbehov knyttet til den konkrete arbeidsplassen.  Bedriften kan også  tilby deltaker arbeidspraksis innenfor næringer som har tilknytning til lokalsamfunnet/kommune, slik at de kan få en kompetanse som kan gi bedre muligheter for integrering i det ordinære samfunns- og arbeidsliv. Tiltaket er tidsbegrenset, og skal føre til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.


Skjervøy Arbeidssamvirke AS har mulighet for å kjøre kurs for NAV. 
Vi har kompetanse til å bla. holde:
- Jobbsøkerkurs.
- Tankevirus.
- Økonomi.
- KiD kurs  (Kurs i depresjonsmestering).
- DU kurs (mestering for ungdommer).


Skjervøy ASVO samarbeider med  lege, psykiatritjeneste, omsorgstjenesten, NAV lokal, videregående opplæring, div. arbeidsgivere og Skjervøy kommune.