Vekst og utvikling.

Ved Skjervøy Arbeidssamvirke AS satser vi til en hver tid å inneha bred kompetanse blant våre ansatte.  Vi har et lederteam som utfyller hverandre godt, og som vil gi deg som deltaker de beste forutsetninger for å lykkes med å nå dine mål.


Formålet med vår bedrift er menneskelig vekst og utvikling, Vårt hovedfokus er på våre arbeidstakere, som av en eller annen grunn for øyeblikket ikke kan delta i det ordinære arbeidslivet.


Personverndokument.

Etiske retningslinjer.


Strategidokument.

Politikksamling. 


Brosjyre om Skjervøy Arbeidssamvirke AS.