Klagebehandling

 

Skjervøy ASVO er opptatt av at produkter og tjenester vi leverer har en høy kvalitet som bidrar til at alle våre kunder og samarbeidspartnere blir fornøyde. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vårt tjenestetilbud og våre produkter. Vi ønsker tilbakemeldinger; om du er kunde, samarbeidspartner, deltaker, fast ansatt eller annen interessepartner.


Skjervøy Arbeidssamvirke skal legge til rette for adgang til å klage. Vi vil bestrebe oss på å behandle klager på lavest mulig nivå  bedriften.

Deltakere, ansatte og kunder skal ha adgang til å klage. Klagene danner grunnlag for forbedring av arbeidet vi utfører.


Hjelp oss til å bli bedre!


Klage/tilbakemelding kan sendes via post eller epost, eller leveres direkte på bedriften.

Skjema.

Epost.

Prosedyre for klagehåndering.